Momenteel zijn wij gesloten. Bel de Spoedpost.

Visite

Indien uw gezondheidstoestand het niet toelaat naar het spreekuur te komen, kunt u om een visite vragen.

U kunt hiervoor bellen tussen 09.00-12.00u. De assistente kijkt dan samen met u wat wenselijk en mogelijk is.